Adgangsbegræning

Adgangsbegræning

Adgangsbegrænsning - Anlægsgartneruddannelsen

Pr. 1. januar 2018 bliver der adgangsbegrænsning på anlægsgartneruddannelsen.

Skolerne har fået tildelt en kvote, som tildeles elever uden uddannelsesaftale på grundforløbets 2. del.

Fordelingen af kvoterne på Erhvervsskolerne fremgår her:

 

Anlægsgartner

Kvotefordeling i 2018

CELF - Center for Erhvervsrettet uddannelse Lolland-Falster

10

EUC Nordvest

5

HANSENBERG

5

Jordbrugets UddannelsesCenter Århus

69

Kold College

23

Roskilde Tekniske Skole

89

ZBC - Selandia

30

TECHCOLLEGE

20

Uddannelsescenter Holstebro

5

I alt

256

 

Kvoten på 256 elever er ikke tilstrækkelig til at dække branchens behov for faglært arbejdskraft og kvoterne vil hurtigt blive opbrugt på skolerne.

Det faglige udvalg er bekymret for, at kvoteringen i 2018 vil medføre en betydelig nedgang i antallet af elever, set i lyset af, at branchen i øjeblikket oplever et stort behov for faglært arbejdskraft. Det er derfor vigtigt, at alle i branchen tager ansvar, således at der fortsat uddannes det antal faglærte anlægsgartnere der er brug for.

For at sikre den faglærte arbejdskraft og den hastige udvikling i branchen kan din virksomhed gøre en forskel, ved at…

Antallet af korte aftaler og delaftaler vil naturligt blive reduceret, da der i trepartsaftalen er indgået aftale om, at korte uddannelsesaftaler højst kan indgås to gange mellem samme elev og virksomhed og delaftaler kan kun indgås 1 gang med samme elev. Denne aftale er gældende for aftaler indgået efter 1. januar 2018.

Læs mere om adgangsbegrænsningen (dimensioneringen) her: https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/overblik/dimensionerede-erhvervsuddannelser-2018