Bibliotek

Bibliotek, generelt for alle uddannelserne

Svendeprøve

Skemaer til inberetning af svendeprøvekarakterer

Gældende for elever der er under bekendtgørelsen som udgik pr. 31.07.2015.

Plejeteknik

Anlægsteknik

Greenkeeper

Groundsman

Gældende for elever der er under bekendtgørelsen som startede pr. 01.08.2015.

Plejeteknik

Anlægsteknik

Greenkeeper

Groundsman

Svendeprøvevejledning

Svendeprøvevejledning - anlægsgartner

Svendeprøvevejledning - anlægsgartnerassistent

 

For virksomheder og elever:

Uddannelsesaftale

Tillæg til uddannelsesaftale

Vejledning til Tillæg til uddannelsesaftale

Ophævelse af uddannelsesaftale

Vejledning til ophævelse af uddannelsesaftale

Erklæring om delvis gennemført uddannelse

Udlånsaftale

Ansøgningsskema - afkortning af praktiktid

Voksenelever, ansøgning om løntilskud i praktiktiden

Elektronisk E-praktikbog

Logbog og afsluttende praktikerklæring - Anlægsgartner/Assistent

Logbog - Anlægsgartner/Assistent

Afsluttende praktikerklæring - Anlægsgartner/Assistent

Logbog og afsluttende praktikerklæring - Greenkeeper-Groundsman/Assistent

Logbog - Greenkeeper-Groundsman/Assistent

Afsluttende praktikerklæring - Greenkeeper-Groundsman/Assistent

Til virksomheden:

Ansøgning om godkendelse - anlægsgartner

Ansøgning om godkendelse - greenkeeper og groundsman

Information til praktikvirksomheder - Anlægsgarter, Greenkeeper og Groundsman

Til LUU:

Håndbog for medlemmer af Det Lokale Uddannelsesudvalg

Vejledning for medlemmer af Det lokale Uddannelsesudvalg

Forligsmødereferat