Bibliotek

Bibliotek, generelt for alle uddannelserne

Svendeprøve

Skemaer til inberetning af svendeprøvekarakterer

Gældende for elever der er under bekendtgørelsen som udgik pr. 31.07.2015.

Karakterindberetning - anlægsgartner

Karakterindberetning - greenkeeper og groundsman

Gældende for elever der er under bekendtgørelsen som startede pr. 01.08.2015.

Karakterindberetning - anlægsgartner, greenkeeper og groundsman

Svendeprøvevejledning

Svendeprøvevejledning - anlægsgartner

Svendeprøvevejledning - anlægsgartnerassistent

 

For virksomheder og elever:

Uddannelsesaftale

Tillæg til uddannelsesaftale

Vejledning til Tillæg til uddannelsesaftale

Ophævelse af uddannelsesaftale

Vejledning til ophævelse af uddannelsesaftale

Erklæring om delvis gennemført uddannelse

Udlånsaftale

Ansøgningsskema - afkortning af praktiktid

Voksenelever, ansøgning om løntilskud i praktiktiden

Elektronisk E-praktikbog

Logbog og afsluttende praktikerklæring - Anlægsgartner/Assistent

Logbog - Anlægsgartner/Assistent

Afsluttende praktikerklæring - Anlægsgartner/Assistent

Logbog og afsluttende praktikerklæring - Greenkeeper-Groundsman/Assistent

Logbog - Greenkeeper-Groundsman/Assistent

Afsluttende praktikerklæring - Greenkeeper-Groundsman/Assistent

Til virksomheden:

Ansøgning om godkendelse - anlægsgartner

Ansøgning om godkendelse - greenkeeper og groundsman

Information til praktikvirksomheder - Anlægsgarter, Greenkeeper og Groundsman

Til LUU:

Håndbog for medlemmer af Det Lokale Uddannelsesudvalg

Vejledning for medlemmer af Det lokale Uddannelsesudvalg

Forligsmødereferat