Generelle love og regler

Generelt er erhvervsuddannelserne beskrevet og reguleret gennem

Lov om erhvervsuddannelser og

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (Hovedbekendtgørelsen) - den gældende lovgivning, som gælder for elever, der er startet efter 1.8.2015.

Indholdet i uddannelserne på anlægsgartner,- greenkeeper, og groundsmanområdet bliver fastlagt i

Grundfagsbekendtgørelsen - gældende 

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til anlægsgartner for elever, der er startet efter 01.08.2018

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til greenkeeper for elever, der er startet efter 01.08.2018

 

Historiske love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (Hovedbekendtgørelsen) - den historiske lovgivning, men den er gældende for elever, der er startet før 1.8.2015.

Grundfagsbekendtgørelsen - historisk

Bekendtgørelsen om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur med tilhørende bilag, der uddybes i uddannelsesordningerne gældende for elever der har startet uddannelsen SENEST d. 31.07.2015.

Bekendtgørelsen om erhvervsuddannelsen til anlægsgartner med tilhørende bilag, der uddybes i uddannelsesordningerne gældende for elever der har startet uddannelsen EFTER d. 01.08.2015.

Bekendtgørelsen om erhvervsuddannelsen til greenkeeper og groundsman med tilhørende bilag, der uddybes i uddannelsesordningerne gældende for elever der har startet uddannelsen EFTER d. 01.08.2015.

Bekendtgørelsen om erhvervsuddannelsen til anlægsgartner med tilhørende bilag, der uddybes i uddannelsesordningerne gældende for elever der har startet uddannelsen EFTER d. 01.07.2017.

Bekendtgørelsen om erhvervsuddannelsen til greenkeeper og groundsman med tilhørende bilag, der uddybes i uddannelsesordningerne gældende for elever der har startet uddannelsen EFTER d. 01.07.2017.

 

Bekendtgørelsen er det juridiske grundlag for uddannelsen, hvor mål og kompetencer bestemmes.

Bekendtgørelsen bliver til i et samarbejde mellem det pågældende faglige udvalg og Undervisningsministeriet.

 

Uddannelsesordninger

Uddannelsesordningen er den praktiske anvisning af bekendtgørelsens bestemmelser. Uddannelsesordningen udstedes af det faglige udvalg efter Undervisningsministeriets retningslinjer.

Du kan se uddannelsesordningerne, som træder i kraft den 1. august 2015, ved at besøge hjemmesiden: www.eud.uddannelsesadministration.dk/ Klik herefter på linket 'Find EUD-uddannelsesordning', klik herefter på 'EUD-uddannelsesordninger efter 2015' og vælg den ønskede uddannelse fra menuen.

www.eud.uddannelsesadministration.dk kan du også finde uddannelsesordningerne gældende før d. 1. august 2015.

AUB (Tidligere AER)

Lov om Arbejdsgivenes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af tilskud til befordringsudgifter fra AUB

Bekendtgørelse om udbetaling af præmie, løntilskud og bonus fra AUB til arbejdsgivere

Bekendtgørelse om udbetaling af visse ydelser fra AER for elever i skolepraktik og EUD+

Prøver og eksamen

Bekendtgørelse om prøver og eksamen

Bekendtgørelse om karakterskala

SU

Lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Diverse

Bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte