Uddannelsesstatistik

Statistik for anlægsgartner, greenkeeper og groundsman

 

Undervisningsministeriets praktikpladsstatistikker

Børne- og Undervisningsministeriet har på deres hjemmeside oplyst, at der grundet valget først offentliggøres praktikpladsstatistikker for marts, april, maj og juni i slutningen af august. 

Igangværende uddannelsesaftaler, fordelt på skoler - februar 2019 

Igangværende skolepraktikelever, fordelt på skoler - februar 2019

Indgåede uddannelsesaftaler - februar 2019 

Igangværende korte aftaler, mesterlæreaftaler og EUX - februar 2019

Ophævede uddannelsesaftaler i februar 2019 

Udlærte elever fra 2011 - 2018 prognose fra 2019 - 2022 (opgjort i juli 2019)

Om EUD-statistikkerne:

Læs hér, hvordan Det Faglige Uddannelsesudvalg udarbejder statistik, der giver overblik over nøgletal på EUD-området.