Uddannelsesstatistik

Statistik for anlægsgartner, greenkeeper og groundsman

Statistik med tal fra EASY-P ledelsesinformation

Antal igangværende aftaler pr. 24. februar 2019

 

Undervisningsministeriets praktikpladsstatistikker

Undervisningsministeriets praktikpladsstatistikker for februar vil blive offentliggjort i slutningen af april

Igangværende uddannelsesaftaler, fordelt på skoler - januar 2019

Igangværende skolepraktikelever, fordelt på skoler -januar 2019

Indgåede uddannelsesaftaler - januar 2019

Igangværende korte aftaler, mesterlæreaftaler og EUX - januar 2019

Ophævede uddannelsesaftaler i januar 2019

Udlærte elever fra 2011 - 2018 prognose fra 2019 - 2021 (opgjort i december 2018)

Om EUD-statistikkerne:

Læs hér, hvordan Det Faglige Uddannelsesudvalg udarbejder statistik, der giver overblik over nøgletal på EUD-området.