Lov, bekendgørelse og uddannelsesordninger

Gældende love og bekendtgørelser:

Lov om erhvervsuddannelser 

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (Hovedbekendtgørelsen)

Grundfagsbekendtgørelsen 

Bekendtgørelsen er det juridiske grundlag for uddannelsen, hvor mål og kompetencer bestemmes.

Bekendtgørelsen bliver til i et samarbejde mellem det pågældende faglige udvalg og Undervisningsministeriet.

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til anlægsgartner

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til greenkeeper

Uddannelsesordninger

Uddannelsesordningen er den praktiske anvisning af bekendtgørelsens bestemmelser. Uddannelsesordningen udstedes af det faglige udvalg efter Undervisningsministeriets retningslinjer.

Du kan finde uddannelsesordninger på www.eud.uddannelsesadministration.dk/