Anlægsgartner – anlægsteknik

Anlægsgartner – anlægsteknik

Vælger du anlægsgartneruddannelsen med speciale anlægsteknik, lærer du at arbejde selvstændigt med arbejdsopgaver inden for etablering af anlæg.

Du vil eksempelvis komme til at arbejde med forskellige fliser, trapper og mure, udføre beregninger og udarbejde skitser. Du vil også blive introduceret for mange forskellige plantetyper, samt lære at betjene forskellige gartnermaskiner, herunder traktorer og minigravere. Som noget nyt i uddannelsen vil håndtering af regnvand også indgå.

Udover det anlægstekniske indeholder uddannelsen også anlæggelse og pleje af græsarealer i haver, parker, kirkegårde mv.

Her arbejder du

Du kan efter endt uddannelse blive ansat i private anlægsgartnervirksomheder, ansættelse i det offentlige eller starte som selvstændig erhvervsdrivende. Der er pt. brug for faglært arbejdskraft.

DM Skills

Anlægsgartnerfaget deltager ved DM Skills. Hovedskolerne udpeger en gang årligt 10 unge elever der skal kæmpe om DM-titlen (2 elever pr. skole). Hvis du vil arbejde med dit talent – så er der rig mulighed for dette, hvis du vælger anlægsgartneruddannelsen.

Uddannelsesinfo

Varighed:


Unge

For unge der starter direkte eller inden for et år efter folkeskolens 9. eller 10. klasse. varer uddannelsen inklusiv grundforløb 1 og 2, fra 4 år til 4 år og 6 måneder, afhængig af startdato. Skoleundervisningen udgør 36 uger på hovedforløbet.

Voksne

For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsen mindst 2 år og 11 måneder og højst 3 år og 9 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 32 uger på hovedforløbet.

I uddannelsen er der mindst 5 skoleophold, og der veksles mellem skole og praktik.

Yderlig information: www.ug.dk
Afsluttende hovedforløbsskole: AMU-Nordjylland – Sandmoseskolen, Jordbrugets UddannelsesCenter Århus, Kold College – Odense, Roskilde Tekniske Skole – Vilvorde, ZBC – Jernbjerggaard
Forpraktik: Nej
EUX: Ja
Mulighed for skolepraktik: Ja
Videreuddannelse:

Jordbrugsteknolog, Skov- og landskabsingeniør og professionsbachelor i have- og parkvirksomhed.