Svendeprøve efter d. 01.08.2015

For elever der har indgået en uddannelsesaftale efter  den 1.8.2015

 

Prøver og bedømmelse er beskrevet i § 6 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen anlægsgartner, hvortil følgende supplerende kommentarer knyttes.

Karakteren for svendeprøven gives i forhold til, i hvilken grad eleven har opnået kompetencemålene for uddannelsen. (Slutkompetencerne).

Den indledende case til den afsluttende prøve stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg.

Den teoretiske del:

Eksaminationsgrundlaget er den stillede caseopgave.

Bedømmelsesgrundlaget er elevens mundtlige præstation, herunder elevens eventuelle præsentation af modeller, teknikker og værktøjer.

Den mundtlige prøve bedømmes af en eksaminator udpeget af skolen og to fagkyndige censorer udpeget af det faglige udvalg.

Den praktiske del:

 

Eksaminationsgrundlaget er den stillede praktiske fremstillingsopgave.

Arealer er minimum og jf. elementer fra Pleje af grønne områder.

Nyanlæggelse

Krav

 

Enkeltperson

Gruppe – 2 personer

Areal

 

30-50 m2

50-70 m2

Fast belægning, sammenhængende

Natursten

Beton eller klinker

 

 

 

Minimum 3-6 m2

-

 

 

Minimum 6-10 m2

Minimum 10 m2

 

Tilpasninger 30-450 eller rund

Over min. 1 m

Over min. 1 m

Trappe, sammenhængende trin

 

2-3 trin

3-4 trin

Tosidet støttemur, minimum 50 cm høj

Minimum 2 m2

 

Minimum 4 m2

 

Teknisk element

-

Simpel trækonstruktion og/eller vandelement

Græs

 

Minimum 8 m2

Minimum 10 m2

Bed

 

Minimum 2 m2

Minimum 4 m2

Hæk/Pur

 

Minimum 3 lbm.

Minimum 5 lbm.

Træer

 

Minimum 1 stk. med forankring

Minimum 1 træ med forankring


Der skal være minimum ét element, der er har en svunget linjeføring.

Krav

 

Enkeltperson

Gruppe – 2 personer

Tegninger

·         Koteplan

·         Afsætningsplan

·         Oversigtstegning

·         Beplantningsplan

·         Detailtegning af teknisk element (plan og snit). Der skal som minimum være én tegning fra hver elev

 

Alle tegninger indgår

 

Minimum 1detailtegning

 

Alle tegninger indgår

 

Minimum 2 detailtegning

 

Kvalitetssikring

·         Modtagekontrol

·         Proceskontrol

·         Slutkontrol

·         Afvigelsesrapport

 

Minimum 1 gråt og 1 grønt element

 

 

Minimum 1 gråt og 1 grønt element

 

Plejeplan med målsætning 15 år frem

Min. 1 gråt element

Min. 1 grønt element

Alle elementer kan indgå

Min. 1 gråt element

Min. 1 grønt element

Alle elementer kan indgå

Materialebestillinger

 

Alle elementer

Alle elementer

Tidsplanlægning

 

Ganttkort for hele perioden

Ganttkort for hele perioden

Maskiner

 

For hele perioden

For hele perioden