Svendeprøve efter d. 01.08.2015

For elever der har indgået en uddannelsesaftale efter den 01.08.2015 

 

Prøver og bedømmelse er beskrevet i § 6 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen anlægsgartner, hvortil følgende supplerende kommentarer knyttes.

Karakteren for svendeprøven gives i forhold til, i hvilken grad eleven har opnået kompetencemålene for uddannelsen. (Slutkompetencerne).

Den indledende case til den afsluttende prøve stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg.

Den teoretiske del:

Eksaminationsgrundlaget er den stillede caseopgave.

Bedømmelsesgrundlaget er elevens mundtlige præstation, herunder elevens eventuelle præsentation af modeller, teknikker og værktøjer.

Den mundtlige prøve bedømmes af en eksaminator udpeget af skolen og to fagkyndige censorer udpeget af det faglige udvalg.

Den praktiske del:

Eksaminationsgrundlaget er den stillede praktiske fremstillingsopgave.

Arealer er minimum og jf. elementer fra Pleje af grønne områder.

Renoveringsopgave:

 

Krav

 

Enkeltperson

Gruppe – 2 personer

Samlet areal

 

200-600 m2

400-1200 m2

Belægning

 

10 m2

20 m2

Blomster – minimum 2 forskellige typer

 

15 m2

30 m2

Buske

20 m2

 

40 m2

Træ med have- eller parkpræg

2 stk.

4 stk.

 

Græs

25 m2

50 m2

 

Klippet hæk eller pur

6 lbm eller 3 m2

 

12 lbm eller 6 m2

 

Variable elementer består af:

·         Læhegn

·         Udstyr

·         Vand

·         Skov

·         Bygværker

 

Minimum 1 stk.

Minimum 2 stk.

  


Nyanlæggelse:

 

Krav

 

Enkeltperson

Gruppe – 2 personer

Samlet areal

Minimum 12 m2

Minimum 25 m2

 

Fast belægning (Beton/natur)

 

Der skal være overvejet bundopbygning og afvandingsfald, herudover kan der indgå kantsten/bort, trappe eller mur.

 

Minimum 7 m2

Minimum 15 m2

Bed *

1 bed, minimum 4 m2

2 bede, minimum 8 m2

I alt

Træ med forankring

1 stk

1 stk

 

Vandanlæg

Valgfrit

Valgfrit

 

Trækonstruktioner

Valgfrit

Valgfrit

 

Græs

Valgfrit

Valgfrit

 

Hæk/pur

Valgfrit

Valgfrit

 

Niveauspring

Valgfrit

Valgfrit

 

* Bed kan være fx hedebed, surbundsbed, sumpbed, præriebed mm

Der afsættes 4 dage til den praktiske udførelse, hvoraf 2 dage benyttes til den grønne del og 2 dage på den grå del.

Krav

Enkeltperson

Gruppe – 2 personer

Tegninger

·         Oversigtstegning

·         Beplantningsplan

·         Koteplan/registrering

·         Detailtegning af teknisk element (plan og snit). Der skal som minimum være én tegning fra hver elev

 

Alle elementer skal indgå

 

Alle elementer skal indgå

Kvalitetssikring

·         Modtagekontrol

·         Proceskontrol

·         Slutkontrol

·         Afvigelsesrapport

 

Minimum 1 gråt og 1 grønt element

 

 

Minimum 1 gråt og 1 grønt element

 

Plejeplaner med målsætning (maks. 1 gråt element)

2 elementer 15 år frem

2 elementer 15 år frem

Materialebestilling

Alle elementer                              

Alle elementer

 

Tidsplanlægning

Ganttkort for hele perioden

Ganttkort for hele perioden

Maskiner

For hele perioden

For hele perioden