Anlægsgartnerassistent

Anlægsgartnerassistent

- Bemærk, Uddannelsen til anlægsgartnerassistent er nedlagt pr. 1. august 2017

Uddannelsen er tilrettelagt som en ungdomsuddannelse, som elever med 9 års skolegang kan starte på.

Uddannelsen kan påbegyndes, når:

  • Eleven indgår en uddannelsesaftale med en godkendt praktikvirksomhed
  • Eleven tilmelder sig grundforløbet i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur på en teknisk skole, der udbyder uddannelsen (Hvis eleven er over 18 år, er vedkommende berettiget til at modtage SU).

For at komme fra grundforløbet til hovedforløb skal to ting være i orden:

  1. Grundforløbet skal være gennemført og godkendt af den tekniske skole med udstedelse af et grundforløbsbevis,
  2. Eleven skal have en uddannelsesaftale med en virksomhed, der er godkendt til at gennemføre uddannelsen.

Læs mere om grundforløbets indhold på den lokale tekniske skoles hjemmeside.

Anlægsgartnerassistentuddannelsen er et trin i anlægsgartneruddannelsen.

I uddannelsen får eleven en viden om de forskellige planter og deres egenskaber.

Eleven vil igennem uddannelsen blandt andet: 

  • Lære at anlægge, etablere, pleje og vedligeholde græsarealer og grønne områder eks. haver, parker og andre former for grønne arealer 
  • Gennemføre undervisningen til sprøjtecertifikat (Anlægsgartnerdelen)
  • Lære om planters sundhed og behandling
  • Lære at etablere mindre anlæg, der indeholder planter og græs
  • Lære at betjene og vedligeholde maskiner og redskaber

En nærmere beskrivelse af fagenes indhold og praktikmål kan findes i uddannelsesordningen for uddannelsen til Anlægsgartnerassistent www.eud-adm

Grundforløbsbevis

Det er en betingelse for at begynde på skoleundervisningen i hovedforløbet, at eleven har gennemført grundforløbet, bestået den afsluttende prøve og efter skolens samlede vurdering anses for egnet til at gennemføre uddannelsen.

Skolevejledning til praktikvirksomheden

I forbindelse med afslutning af hvert enkelt skoleophold på hovedforløbet udsteder skolen en skolevejledning med angivelse af de karakterer, eleven har opnået i grund-, område- og specialefag.

Skolevejledningen skal angive skolens vurdering af elevens eventuelle behov for yderligere oplæring i praktikvirksomheden, og skolen skal også vurdere elevens eventuelle behov for supplerende skoleundervisning i område- og specialefag, hvor eleven som minimum har opnået karakteren 02 efter 7-skalaen.

Skolevejledningen udleveres/sendes til praktikvirksomheden og elev.

Afsluttende prøve 

I forbindelse med den sidste skoleperiode på trin 1 i hovedforløbet skal eleven gennemføre en afsluttende prøve.

Uddannelsesinfo

Varighed:

Inkl. grundforløb 1 og 2, fra 2 år og 2 måneder til 2 år og 6 måneder,  afhængig af startdato.

Skole: Uddannelsen til anlægsgartnerassistent omfatter et obligatorisk grundforløb på 20 uger og 2 hovedforløb, der omfatter praktikuddannelse og 15 ugers obligatorisk skoleundervisning. 

Afsluttende hovedforløbsskole: AMU-Nordjylland – Sandmoseskolen, Kold College – Odense, Roskilde Tekniske Skole – Vilvorde, ZBC – Jernbjerggaard, Jordbrugets UddannelsesCenter Århus
Forpraktik: Nej
EUX: Nej
Mulighed for skolepraktik: Nej
Videreuddannelse:

Trin 2 til Anlægsgartner med speciale anlægsteknik eller anlægspleje.

For elever, der har afsluttet trin 1 varer uddannelsen til anlægsgartner trin 2 efterfølgende ca. 2 år, heraf 21 ugers skoleundervisning. Du kan finde yderlige oplysninger herom på siden anlægsgartner. Valg af speciale eller trin sker ved indgåelse af uddannelsesaftale.