Greenkeeper-Groundsmanassistent

Greenkeeper-Groundsmanassistent

- Bemærk, Uddannelsen til Greenkeeper-groundsmanassistent er nedlagt pr. 1. august 2017

Uddannelsen er tilrettelagt som en ungdomsuddannelse, som elever med 9 års skolegang kan starte på.

Uddannelsen kan påbegyndes, når:

  • Eleven indgår en uddannelsesaftale med en godkendt praktikvirksomhed
  • Eleven tilmelder sig grundforløbet i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur på en teknisk skole, der udbyder uddannelsen (Hvis eleven er over 18 år, er vedkommende berettiget til at modtage SU).

For at komme fra grundforløb til hovedforløb er der to ting, der skal være i orden:

  1. Grundforløbet skal være gennemført og godkendt af den tekniske skole med udstedelse af et grundforløbsbevis,
  2. Eleven skal have en uddannelsesaftale med en virksomhed, der er godkendt til at gennemføre uddannelsen.

Læs mere om grundforløbets indhold på den lokale tekniske skoles hjemmeside.

Greenkeeper-Groundsmanassistentuddannelsen er et trin i Greenkeeperuddannelsen eller Groundsmanuddannelsen.

I uddannelsen får eleven en viden om de forskellige planter og deres egenskaber.

Eleven lærer bl.a. at:

  • Udføre plejearbejde med jord og pleje af grønne områder på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde
  • Anvende viden om relevante materialers oprindelse, opbygning, struktur og anvendelsesmuligheder
  • Vurdere gødningsbehov og udarbejde gødnings-, pleje- og renoveringsprogrammer under hensyntagen til græsarterne, vækstforhold og miljø
  • Kunne identificere de mest almindeligt forekommende ukrudtstyper, skadedyr og sygdomme i græs med henblik på forebyggelse og bekæmpelse heraf
  • Identificere og navngive almindeligt forekommende planter, træer og buske, herunder udføre beskæring samt udarbejde plejeplaner for anlæggene inden for fagområdet
  • Udføre plantesundhedsarbejde på en miljø- og arbejdsmæssig forsvarlig måde og vil gennemføre delprøve 1-4 (anlægsgartnerdelen) til erhvervelse af sprøjtecertifikat, i henhold til Miljøministeriets regler

En nærmere beskrivelse af fagenes indhold og praktikmål  findes i uddannelsesordningen for uddannelsen til Greenkeeper og Groundsman på: www.eud-adm

Grundforløbsbevis

Det er en betingelse for at begynde på skoleundervisningen i hovedforløbet, at eleven har gennemført grundforløbet, bestået den afsluttende prøve og efter skolens samlede vurdering anses for egnet til at gennemføre uddannelsen.

Skolevejledning til praktikvirksomheden

I forbindelse med afslutning af hvert enkelt skoleophold på hovedforløbet udsteder skolen en skolevejledning med angivelse af de karakterer, eleven har opnået i grund-, område- og specialefag.

Skolevejledningen skal angive skolens vurdering af elevens eventuelle behov for yderligere oplæring i praktikvirksomheden, og skolen skal også vurdere elevens eventuelle behov for supplerende skoleundervisning i område- og specialefag, hvor eleven som minimum har opnået karakteren 02 efter 7-skalaen.

Skolevejledningen udleveres/sendes til praktikvirksomheden og eleven.

Afsluttende prøve

Uddannelsens enkelte trin afsluttes med en prøve.

Hvis eleven fortsætter på trin 2, skal der ikke afsluttes med en prøve.

Uddannelsesinfo

Varighed:

Inkl. grundforløb 1 og 2, 2 år og 4 måneder.

Skole Uddannelsen til Greenkeeperassistent omfatter et obligatorisk grundforløb på 10 uger og 2 hovedforløb, der omfatter praktikuddannelse og 13 ugers obligatorisk skoleundervisning.

Yderlig information: www.ug.dk
Afsluttende hovedforløbsskole: AMU-Nordjylland – Sandmoseskolen, Roskilde Tekniske Skole – Vilvorde
Forpraktik: Nej
EUX: Nej
Mulighed for skolepraktik: Nej
Videreuddannelse:

Trin 2 til Greenkeeper eller Groundsman

For elever, der har afsluttet trin 1 og påbegynder trin 2 til uddannelsen Greenkeeper eller Groundsman, skal det påregnes, at den samlede uddannelsestid til Greenkeeper eller Groundsman varer mindst 3 år og 5 måneder og højst 3 år og 11 måneder og afsluttes med en svendeprøve. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 2 varer 17 uger.