Værktøj og sikkerhed

Sikkerhed

Af sikkerhedsmæssige grunde må elever i 1. uddannelsesår ikke beskæftige sig med mortorsave, motoriserede plantebor eller andre beslægtede maskiner medmindre kurser i redskabernes sikkerhedsmæssige betjening er gennemgået.

Ligeledes må elever i 1. uddannelsesår ikke arbejde selvstændigt med sprøjtning.

I øvrigt er elever omfattet af de til enhver tid gældende sikkerhedsbestemmelser.

Der henvises i øvrigt til de overenskomster, der er mellem arbejdsmarkedets parter. Se nærmere her.