Groundsman

Groundsman

Vælger du specialet Groundsman, lærer du bl.a. at foretage konkrete målinger og registreringer af forhold på boldbaneanlæg, om jordbundsforhold, græsvækst og andre vækstparametre, herunder udarbejde forslag til forbedringer samt gennemføre disse. Endvidere kan du etablere og reetablere boldarealer, foretage daglig pleje af boldbaner og udenoms arealer til disse.

Du vil også opnå kendskab til græspleje, plantekendskab, plantesundhed, beskæring af træer og buske herunder plantningsarbejdets særlige krav til vækstforhold.

Du vil lære at beregne arealers vandforbrug og vandingsbehov, vedligeholde vandingsanlæg på idrætsanlæg og golfbaner. Du vil også lære at kunne justere, reparere og vedligeholde enkle el-anlæg og hydraulisk udstyr på maskiner og redskaber, og du vil kunne foretage analyser af græsarealer og tilrettelægge plejen herudfra.

Her arbejder du

Du kan efter endt uddannelse blive ansat i golfklubber og på idrætsanlæg, ansættelse i det offentlige eller starte som selvstændig erhvervsdrivende. Der er pt. brug for faglært arbejdskraft.

Uddannelsesinfo

Varighed:


Unge

For unge der starter direkte eller inden for et år efter folkeskolens 9. eller 10. klasse. varer uddannelsen inklusiv grundforløb 1 og 2, fra 4 år til 4 år og 6 måneder, afhængig af startdato. Skoleundervisningen udgør 30 uger på hovedforløbet.

Voksne

For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsen mindst 2 år og 11 måneder og højst 3 år og 5 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 27 uger på hovedforløbet.

I uddannelsen er der mindst 6 skoleophold, og der veksles mellem skole og praktik. Der er mulighed for at gennemføre uddannelsen som EUX elev.

Yderlig information: www.ug.dk
Afsluttende hovedforløbsskole: AMU-Nordjylland – Sandmoseskolen, Roskilde Tekniske Skole – Vilvorde
Forpraktik: Nej
EUX: Nej
Mulighed for skolepraktik: Nej
Videreuddannelse:

Jordbrugsteknolog, skov- og landskabsingeniør og prefessionsbachelor i have- og parkvirksomhed.