COVID-19

Coranavirussen har ramt bygge og anlægsuddannelserne.

Som alle vel er opmærksomme på, er det nu et generelt hensyn ikke at brede smitterisikoen for coronavirussen i samfundet.

Det får også betydning for de bygge- og anlægsfaglige uddannelser og elever i disse.

Elever i praktik

Elever, som er i praktik i virksomhederne, er omfattet af de tiltag og løsninger, der igangsættes i de respektive virksomheder.

Elever kan ikke hjemsendes fra virksomheden uden løn, men kan eventuelt pålægges at afholde ferie eller feriefridage. Hvis eleven bliver syg eller sættes i karantæne af myndighederne vil der være ret til sædvanlig sygdomsbetaling.

Er der spørgsmål om løn og ansættelsesvilkår, bedes elev eller virksomhed tage kontakt direkte til deres respektive organisationer og få den nødvendige hjælp derfra.

Elever på skoleophold

Elever, der er på skoleophold, er underlagt de meldinger, der bliver udstukket på den pågældende erhvervsskole, der har ansvaret for elevernes undervisning.
Skoler skal gennemføre nødundervisning i den udstrækning, de kan det, eventuelt ved brug af digitale løsninger, hvor eleven ikke arbejder på skolen.

Hvis skolen vælger at hjemsende, og eleven skal deltage i virksomhedens produktion, skal der være enighed mellem elev, skole og praktiksted om, at der foretages en ændring af skole- og praktikperioder. Fordelingen af skole- og praktikperioder kan fraviges i den udstrækning, det er nødvendigt.

Afvikling af svendeprøve

Det faglige udvalg afventer udviklingen og melder ud omkring afvikling af svendeprøver efter påske.

Kontakt

De fleste af de ansatte i Byggeriets Uddannelser hjemsendes de kommende uger. De fleste af de normale arbejdsfunktioner vil forsat gennemføres - bare for det meste som hjemmearbejde.

Der opretholdes et beredskab i fornødent omfang på kontoret.

Alle medarbejdere kan stadig kontaktes med brug af de kontaktoplysninger, der fremgår på hjemmesiden under Kontakt øverst på forsiden. www.bygud.dk

 

Venlig hilsen

Byggeriets Uddannelser

Torsten Lindum Poulsen

Sekretariatschef