Frit optag til anlægsgartnerelever i 2019

Frit optag til anlægsgartnerelever i 2019

Fredag d. 15. juni offentliggjorde Undervisningsministeriet, hvilke erhvervsuddannelser der skal dimensioneres, og hvilke uddannelser der kan udbydes med skolepraktik i 2019. Anlægsgartneruddannelsen er fritaget for dimensionering i 2019. Elever, skoler og branchen hilser udmeldingen fra Ministeriet velkommen.

Undervisningsministeren træffer årligt beslutning om, hvilke erhvervsuddannelser der skal dimensioneres (adgangsbegrænses) med og uden kvoter på grundforløbets 2. del, og hvilke uddannelser der skal udbydes med skolepraktik. Ordningen trådte i kraft i 2018.  

Frit optag til anlægsgartnerelever i 2019

Anlægsgartnerbranchen er en branche med gode beskæftigelsesmuligheder. Det er derfor til stor glæde for branchen, kommende elever og skolerne, at uddannelsen er optaget på listen med frit optag i 2019.

Fritagelsen skyldes bl.a., at ledighedsgraden ligger over landsgennemsnittet, samt at DA’s/LO’s fremskrivning af branchens udvikling viser, at vi vil komme til at mangle faglærte anlægsgartnere.

Det faglige udvalg har gjort et stort stykke arbejde med at få praktikvirksomhederne til at indgå flere uddannelsesaftaler. Med kampagnen ”Vi uddanner fremtidens anlægsgartnere – Gør du?” har udvalget opfordret alle godkendte praktikvirksomheder til at indgå uddannelsesaftaler med elever inden grundforløbets 2. del eller indgå en mesterlæreraftale.

Det faglige udvalg vil fortsat opfordre praktikvirksomhederne til at indgå aftaler tidligt i forløbet, nedbringe skolepraktiktallet samt indgå flere mesterlæreaftaler, da anlægsgartneruddannelsen fortsat vil blive vurderet en gang årligt af Undervisningsministeriet.

Nedgang i uddannelsesaftaler på anlægsgartneruddannelsen, som konsekvens af dimensionering i 2018

Dimensioneringen på anlægsgartneruddannelsen har desværre bevirket en væsentlig nedgang i uddannelsesaftaler på landsplan i 2018. Flere anlægsgartnerskoler melder pt. ud, at tallene er alarmerende. 

Noget tyder på, at eleverne fravælger uddannelsen på forhånd, fordi eleven kun er sikret indtil grundforløbets 1 del. Flere elever har i stedet valgt uddannelser, hvor der ikke er adgangsbegrænsning. Det er meget bekymrende. Som konsekvens af dimensioneringen har skolerne måtte afskedige flere ansatte på skolerne.

Formand Flemming Madsen glæder sig over Undervisningsministeriets udmelding. Vi uddanner dygtige unge til en branche i en spændende udvikling. Derfor er det vigtigt, at de unge ikke oplever at blive bremset i deres uddannelsesvalg”.

Det faglige udvalg ser nu frem til at tendensen forhåbentlig vender som en konsekvens af en fælles indsats fra både skolernes og branchens side.