6 ugers jobrettet uddannelse og enkeltkurser

Retten til seks ugers jobrettet uddannelse gælder for ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med en kort videregående uddannelse, der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse.

Som udgangspunkt har den ledige ret til 6 ugers jobrettet uddannelse efter 5 ugers ledighed. Der kan være uddannelsesforløb, som har særlig relevans for arbejdsmarkedet, og som i en periode ikke er omfattet af karensperioden. Den ledige kan i disse tilfælde begynde på et uddannelsesforløb allerede fra 1. ledighedsdag.

Inden for anlægsgartnerfaget har vi bestræbt os på at gøre de 6 ugers jobrettet uddannelse til meritgivende uddannelsesforløb, hvis den ledige ønsker at gå fra ufaglært til faglært anlægsgartner.

Den ledige har som noget nyt også fået mulighed for selv at sammensætte enkeltkurser inden for én erhvervsgruppe. 

Positivlisten: 

Nedenfor fremgår den komplette landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse. Positivlisten indeholder kurser inden for i alt 17 erhvervsgrupper.

Læs mere:

Er du ledig, sagsbehandler i a-kasse/jobcenteret eller fra en skole, anbefales det at læse mere om 6 ugers jobrettet uddannelse på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering hjemmeside se her:

https://star.dk/indsatser-og-ordninger/vejledning-opkvalificering-og-uddannelse/den-nationale-positivliste/

Download den nyeste pjece 6 ugers jobrettet kursuspakker og jobrettede enkeltkurser 2018 her (pdf)