Efteruddannelseskurserne

Efteruddannelseskurserne finder du på AMUkurs.dk

 Anlægsgartnernes efteruddannelseskurser på AMUkurs.dk

47332 Affaldshåndtering i offentlige grønne anlæg  
46659 Afvanding og nedsivning fra belægningsarealer  
47738 Ajourføring, vandbassiner i haveanlæg  
42384 Anlæg i beton-, natursten og træ  
42307 Anlæg i betonsten, buede linier  
42385 Anlæg i natursten, træ og vand  
45257 Anlæggelse og pleje af greens  
42386 Anlægsgartnerprojekt  
44615 Anvendelse af stauder i grønne anlæg  
47879 Avanceret pleje af boldbaner  
47689 Avanceret pleje af golfbaner  
47690 Basiskursus for anlægsgartnere  
47737  Belægning og støttemure i brosten   
47335  Beregning af strakstilbud   
48332  Beskæring af træer og blandede beplantninger   
48334  Beskæring af buske og definerede plantegrupper  
48063 Beskæring 2  
4350 Betj. og vedligehold. af gartnermask og redskaber  
42309  Betjening og vedligeh. af større gartnermaskiner   
42302  Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermask   
42383  Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave   
47331 Biodiversitet i anlægsgartnerfaget  
47885 Blødbundsvandløb på golfbaner  
40824 Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding  
47698 Chausséstensbelægning i mønstre  
44272  Design af grønne anlæg   
47735  Design og etablering af gravsteder   
47334  Diagnosistering af henkastet affald i naturen   
5485  Ekstensivt plejede arealer   
4673 Elteknik, hydraulik og svejsning   
47377  Etabl. af nedsivningsanlæg/faskiner i grønne anlæg   
40742  Etablering af basis for tagbeplantning m. belæg.  
40714  Etablering af basis for tagbeplantning m. belæg.  
40185 Etablering af indkørsler i belægningssten og flise  
46850 Etablering af intensive taghaver  
47699  Etablering og pleje af specielbeplantninger   
42387  Etablering, vedligeh. og rådg. om vandbassiner   
47818  Forebyggelse og bekæmpelse af invasive plantearter   
40871  Golfbanemarkering, afsætning og baneetik   
43157  Golfbaner, anlæg af teested, bunker og green   
45575  Golfbaner, projekt. af teested, bunker og green   
47817 Grandækning grundlæggende   
47864 Grandækning udvidet  
42319 Greenkeeping  
4680 Greenkeeping  
4683 Groundsman  
47803 Grundlæggende anlægsteknik  
40842 Grundlæggende beskæring  
47239 Græs, pleje - ajourføring  
9825 Græs, ukrudt, sygdomme og skadedyr  
42336  Græspleje og analyser  
4666 Græs, vækstforhold, pleje og gødning  
42844  Grønne anlæg, planlægning af plejeopgaver  
47884  Grønne anlæg, renhold inventar, rastepladser ol.  
47224 Havedesign ved brug af IT-programmer  
46842 Havedesign, brug af lys og vand  
42913 Havedesign, farvesammensætning  
42916 Havedesign, grafisk præsentation  
46838 Havedesign, havekunstens udvikling  
42915 Havedesign, materialernes anvendelse  
42914 Havedesign, perspektivtegning  
40986 Idrætsanlæg, grundlæg. vedligehold. og pleje  
40876 Idrætsanlæg, maskinbetjening og teknik  
40877 Idrætsanlæg, plantekendskab  
40861 Idrætsanlæg, pleje af hække og busketter  
47240 Idrætsanlæg, vinterpleje af græs  
48394 Indendørsbeplantning - kundebetjening  
47863  Indendørs plantevægge, etablering og pleje   
47077 Indendørsbeplantning, plantekendskab  
47082 Indendørsbeplantning, plantesammensætning  
47078 Indendørsbeplantning, plantesundhed  
47080 Indendørsbeplantning, pleje og pasning  
47081 Indendørsbeplantning, transport og løft  
47079 Indendørsbeplantning, vækstfaktorer  
47093 Introduktion, vedligeholdelse af grønne byarealer  
47336 Kirkegårde, drift- og tidsregistrering af opgaver  
47099 Kirkegårde, græsplæner  
47097 Kirkegårde, kompost og dækkemateriale  
47098 Kirkegårde, natur på kirkegården  
47094 Kirkegårde, renholdelse grusstier og belægninger  
47095 Kirkegårde, stendiger  
47223 Kirkegården, drifteftersyn af maskiner mm.  
47697 Kirkegårdens planter  
40762 Kirkegårdens traditioner, etik og arbejdsmiljø  
47882 Kirkegårdsanlæg, etablering og pleje  
46846 Kreative overflader i grønne anlæg  
46848 Kreative støbeteknik i grønne anlæg  
46847 Kreative træoverflader i grønne anlæg  
4668 Kulturteknik, pleje af beplantninger  
5505 Kunstgræs  
42866 Kvalitetssikring af plejeopgaver i grønne anlæg  
42317 Landbrugsmaskiner, El-teknik  
42314 Landbrugsmaskiner, Hydraulik  
47883 Lokal anvendelse af regnvand  
40844 Maskinbetjening jordarbejde, grønne anlæg  
47691 Miljø og biologiske forhold i grønne anlæg  
42318 Miljø- og biologiske forhold i grønne anlæg  
40713 Nivellering og afsætning af grønne og grå anlæg  
40833 Normer for anlægsgartnerarbejde  
44013 Opbygning af boldbaner  
40712 Opbygning af kampestensmure  
44273 Opmåling og tegning af mindre grønne anlæg  
4676 Planteanvendelse  
42389 Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat  
40868 Plantehåndtering  
4669 Plantekendskab, beskæring, læhegn og plejeplaner  
4352 Plantekundskab og plantepleje  
45728 Planteliv, økologi og miljølære  
40869 Planter i plantekummer  
42316 Plantevækst og etablering af grønne anlæg  
44595 Pleje boldbaner  
40763 Pleje og pasning af kirkegårdens arealer  
46849 Pleje vådområde, planter, insekter og smådyr  
44597 Plænegræs, ukrudt, skadevoldere og pleje  
44596 Plænegræs, vækstforhold og gødning  
47575 Projektering af mindre haveanlæg  
46879 Sikkerhed, arbejde i og ved vandløb og vandhuller  
40837 Sprøjtecertifikat, opfølgningskursus  
45231 Stentilhugning for anlægsgartnere  
40834 Tilstands og udførelseskrav, grønne områder mm.  
42329 Træbiologi, træpleje og byøkologi  
42395 Træer og buske om sommeren  
42305 Træer og buske om vinteren, besk. og plejep.  
47652 Trækundskab i bymiljøer  
45334 Træpleje og livsbetingelser  
42330 Træpleje og sundhedsforhold  
45333 Træpleje og vækstudvikling  
46661 Ukrudtbekæmpelse uden kemi  
4684 Vandhuls- og vandløbsøkologi  
45174 Vandteknik på idrætsanlæg og golfbaner  
47736 Vedligeholdelse af "grønne" maskiner  
47645 Vedligeholdelse af vandhuller i grønne anlæg  
47136 Vejen som arbejdsplads - certifikat  
42388 Værkstedsteknik, gartnerområdet