Behandling af personlige oplysninger

Behandling af personlige oplysninger

Særligt til eleven om behandling af personoplysninger:

 

Afkortelser og forlængelser af uddannelsestiden, tvistigheder og klager

Sager om afkortelse eller forlængelse af uddannelsestiden, tvistigheder og klager behandles på baggrund af Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser.

Sagerne gemmes elektronisk i Byggeriets Uddannelser, hvor det kun er de relevante medarbejdere i Byggeriets Uddannelser, der har adgang til oplysningerne.

Medarbejdere i Byggeriets Uddannelser kan, iht. Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, videresende sagerne til behandling i det lokale uddannelsesudvalg og/eller faglige udvalg.

Oplysningerne slettes efter 5 år.

Svendeprøver

Personoplysninger i forbindelse med svendeprøver behandles på baggrund af Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser samt de respektive fags bekendtgørelser.

Personoplysninger i forbindelse med deltagelse i en svendeprøve gemmes elektronisk og i papirform, hvor det kun er de relevante medarbejdere i Byggeriets Uddannelser, der har adgang til disse oplysninger.

Med henblik på evt. udstedelse af erstatningssvendebrev gemmer vi oplysningerne i 30 år, jfr. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Generelt

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Byggeriets Uddannelser behandler dine oplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som er registreret om dig, og du har ret til at få dine personoplysninger slettet, inden vi selv sletter dem. Ønsker du indsigt i dine oplysninger, eller ønsker du at få slettet dine oplysninger, kan du henvende dig til os på bygud@bygud.dk.

Du kan se vores generelle retningslinjer for behandling af persondata her.