Udvalg

Udvalg

I henhold til lov om erhvervsuddannelser har alle erhvervsuddannelser et fagligt udvalg.

Udvalget er sammensat med lige mange repræsentanter fra arbejdsgiversiden og arbejdstagersiden.

Det faglige udvalg udpeger repræsentanter fra arbejdsgiver og arbejdstagere fra de lokale erhvervsliv, som skal repræsentere Det lokale uddannelsesudvalg, der er nedsat på de skoler, der udbyder uddannelsen.

Du kan finde repræsentanter fra henholdsvis Det faglige uddannelsesudvalg og de lokale uddannelsesudvalg herunder, og blive klogere på hvilke opgaver Det faglige uddannelsesudvalg og de lokale uddannelsesudvalg udfører.

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

De lokale uddannelsesudvalg