Lokale uddannelsesudvalg

De lokale uddannelsesudvalg nedsættes paritetisk af skolerne med arbejdsgivere og arbejdstagere fra det lokale erhvervsliv efter udpegning fra Det faglige uddannelsesdvalg. Fra skolerne deltager skolens ledelse, lærerne og eleverne.

Skolen har sekretærfunktionen i udvalget.

Typisk er der flere lokale uddannelsesudvalg på samme skole for forskellige uddannelser og specialer.

De lokale uddannelsesudvalg har til opgave at:

  • Rådgive og formidle samarbejde imellem skole og det lokale erhvervsliv.
  • Medvirke til, at praktikuddannelsen følger de mål og rammer, som er beskrevet i fagbilaget, indgangsbekendtgørelsen og uddannelsesordningen for den enkelte uddannelse.
  • I samråd med skolen at fastlægge undervisningsplanen for uddannelsen på skolen.
  • I samråd med skolen at sikre udbuddet af skolens valgfag og uddannelsens valgfri specialefag.
  • Rådgive Det Faglige Udvalg i godkendelsen af lokale praktikvirksomheder.
  • Medvirke til at opklare og forlige en uoverensstemmelse mellem elev og praktikvirksomhed.
  • Afholde eller deltage i afholdelsen af svendeprøverne.
  • Inddrages i skolen tilrettelæggelse af evt. skolepraktik og kvalitetssikring af elevernes uddannelse.
  • Arbejde med at skaffe de nødvendige praktikpladser i lokalområdet.
  • Samarbejde med skole og andre udvalg i indgangen dyr, planter og natur om skolens indsats og udbud af efteruddannelseskurser i lokalområdet.

Du kan læse mere herom i Håndbog for medlemmer af Det Lokale Uddannelsesudvalg

 

Se de lokale uddannelseudvalg hér

 

OBS: Vi kommer til at snyde systemet – Vi er nødt til at bevare uddannelserne i den rigtige skabelon – ellers kan man ikke vise uddannelseskort eller LUU-kort.