Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Fælles for EUV1, EUV2 og EUV3

Uddannelsestid og svendeprøve

Svendeprøven er helt den samme for alle uanset alder, EUV eller andre tilgange til uddannelsen. Afslutningsdatoerne for prøverne er sammenfaldende med uddannelsens afslutning. 

Hvis der er en uddannelsesaftale, betaler virksomheden svendeprøvegebyret. Er der ikke indgået en uddannelsesaftale, eller er den voksne i skoleoplæring, betaler skolen svendeprøvegebyret. Skolen betaler og får refusion efter bestemmelserne i Åben uddannelse.

Særligt for EUV1

Erhvervserfaring
For at blive EUV1-lærling skal man have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Kriterier for relevant erhvervserfaring, anlægsgartner: Klik her

Kriterier for relevant erhvervserfaring, greenkeeper/Groundsman: Klik her

Det standardiserede skoleforløb

EUV1-lærlinge har et standardiseret skoleforløb, der er afkortet med 4 uger.

Fag

Anlægsgartner: Skolens valgfag, Iværksætteri og innovation, Virksomhedsøkonomi

Greenkeeper: Skolens valgfag, Svejsning, Entreprise

Derudover skal skolen give yderligere afkortning (godskrivning) af skoleundervisningen ud fra det faglige udvalgs bestemmelser, jf. uddannelsesbekendtgørelsens bilag 1.

Endvidere kan eleven få yderligere afkortning på baggrund af øvrige individuelle erfaringer og uddannelse. Ønsker eleven ikke afkortning, skal skolen tilbyde undervisning i samme fag på højere niveau eller anden relevant undervisning.

Læretid

Der er ikke oplæring i en oplæringsvirksomhed.  

Uddannelsestid og svendeprøve
EUV1-lærlinge går til den førstkommende svendeprøve efter afslutningen af det fastsatte skoleforløb.

Særligt for EUV2

Det standardiserede skoleforløb
EUV2-lærlinge har ligesom EUV1 et standardiseret skoleforløb, der afkortes med samme fag som EUV 1.

Derudover skal skolen give yderligere afkortning (godskrivning) af skoleundervisningen ud fra det faglige udvalgs bestemmelser.

Bestemmelser anlægsgartner: Klik her

Bestemmelser greenkeeper/groundsman: Klik her

Endvidere kan lærlingen få yderligere afkortning på baggrund af øvrige individuelle erfaringer og uddannelse. Ønsker lærlingen ikke afkortning, skal skolen tilbyde undervisning i samme fag på højere niveau eller anden relevant undervisning.

Læretid

For EUV2 er læretiden for anlægsgartner, greenkeeper og groundsman 2 år og 11 måneder og højst 3 år og 5 måneder.

Har du relevant erhvervserfaring, kan du søge det faglige udvalg om nedsættelse af læretiden.