Mejeri og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg (MJE)

Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelser (MJE) er nedsat pr. 1. september 2000 i henhold til lov om Arbejdsmarkedsuddannelse mv.

MJE består af et paritetisk sammensat udvalg med i alt 8 medlemmer. Se medlemmer her: https://www.mjeu.dk/udvalgssammensætning.html

Efteruddannelsesudvalget udfører arbejdsopgaver, der lovmæssigt er henlagt Efteruddannelsesudvalget. Udvalget udarbejder bl.a. analyser af behovet for arbejdsmarkedsrelevant kompetenceudvikling for voksne og er ansvarlig for udvikling af arbejdsmarkedsrelevante kurser og dertilhørende test og undervisningsmaterialer til branchen.