Sekretariatet

Jette Christiansen

Uddannelseskonsulent

Jette Christiansen

Tlf. 35 87 87 36

E-mail jec@bygud.dk

Det faglige udvalg for Anlægsgartner og Greenkeeper.

Det faglige udvalg for Glarmestre.

Det faglige udvalg for Teknisk Isolatør.

Dorthe Holmager Weichel

Administrativ medarbejder

Dorthe Holmager Weichel

Tlf. 35 87 87 40

E-mail dhw@bygud.dk

Svendeprøver, meritafklaringer og tvistigheder for Greenkeeper, Groundsman og Anlægsgartner

Mei-Li Huang Carstensen

Uddannelseskonsulent

Mei-Li Huang Carstensen

Tlf. 35 87 87 26

E-mail mhc@bygud.dk

Uddannelseskonsulent
Efteruddannelseområdet for det faglige uddannelsesudvalg for anlægsgartneri.