Tilskudsmuligheder i AMU

Tilskudsmuligheder i AMU

Alle kan deltage i AMU-kurser, men ikke alle personer kan få løntabsgodtgørelse.
Der opkræves betaling ved deltagelse i AMU-kurser. For personer med en erhvervsuddannelse som højeste uddannelse er egenbetalingen mellem 128 kr. og 192 kr. pr. dag når staten yder tilslud.

Hvis du har en videregående uddannelse, så skal du betale fuld pris for at deltage i et AMU-kursus.

Prisen oplyses ved henvendelse til det uddannelsessted, der udbyder AMU-kurset.

Tilskudsmuligheder
Når kurset foregår i arbejdstiden, ydes der løntabsgodtgørelse til deltagere med uddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau. Ikke-faglærte og faglærte medarbejdere kan således ansøge om VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) svarende til 100 % af dagpengesatsen, hvis undervisningen foregår i arbejdstiden. 

I 2022 er satsen for VEU-godtgørelse 120,68 kr. pr. time (4.465 kr. pr. uge).

Hvis man er berettiget til VEU-godtgørelse, kan der søges om tilskud til befordring og kost og logi jf. nedenstående:
1.    Man skal være berettiget til VEU-godtgørelse for at få tilskud til befordring
2.    Man skal være berettiget til befordring for at kunne få tilskud til kost/logi

Satsen for befordringstilskud er 0,99 kr. pr. kilometer.

Tilskud til befordring beregnes ud fra afstanden fra din bopæl (folkeregisteradresse) til kursusstedet. Det betyder ikke noget, om du selv kører i bil, tager offentlig transport mv.

Hvis du tager frem og tilbage hver dag (daglig befordring), kan du få tilskud til befordring for de kilometer, der ligger ud over 24 km, dog højst 576 km pr. dag. Er du indkvarteret under kurset, kan du få tilskud til befordring på de dage, du rejser ud og hjem. 

Foregår kurset flere steder samme dag, beregnes tilskuddet ud fra den kursusadresse, der ligger længst væk fra din bopæl.

Du kan ikke få tilskud til befordring for hele dage, hvor du har fjernundervisning, eller hvor undervisningen foregår på din arbejdsplads.

Betingelser for at du kan få tilskud til kost og logi, mens du går på AMU:

  • Der er mere end 120 kilometer i transport mellem din bopæl og uddannelsesstedet og retur

eller

  • Af tidsmæssige grunde eller af andre årsager er det rimeligt, at du er indkvarteret et andet sted end der, hvor du bor.

Du kan kontakte dit uddannelsessted, hvis du vil vide mere om dine muligheder for at modtage tilskud til kost og logi.”

Se den aktuelle deltagerbetaling under www.voksenuddannelse.dk

Læs mere om tilskudsmuligheder: https://www.uvm.dk/arbejdsmarkedsuddannelser/deltagerbetaling-og-tilskudsmuligheder

Det er også muligt at ansøge Anlægsgartnerfagets kompetencefond på: https://www.pension.dk/virksomhed/services/artikler/kurser-med-tilskud/ 

Guide til dagpengemodtagere
Findes her hér