Erhvervsuddannelse og gymnasial eksamen (EUX)

Erhvervsuddannelse og gymnasial eksamen (EUX)

EUX - Anlægsgartneruddannelsen

EUX kombinerer en erhvervsuddannelse med et gymnasialt forløb. På den måde bliver man både udlært i en erhvervsuddannelse og får generel studiekompetence på niveau med en to-årig gymnasial uddannelse (HF), som giver adgang til videregående uddannelsesmuligheder.

EUX er en erhvervsuddannelse, hvor der er normal praktikoplæring i en virksomhed og den samme faglige skoleundervisning som normalt i den valgte erhvervsuddannelse.

Det sikrer, at den erhvervsfaglige kompetence i EUX-forløb er på samme niveau som i den ordinære erhvervsuddannelse.

Uddannelsen afsluttes med samme svendeprøve som for almindelige EUD-elever, hvortil der udstedes et svendebrev.

Dertil er der i et EUX-forløb en række gymnasiale fag samt grundfag, der gennemføres på et højere niveau end i den ordinære erhvervsuddannelse.

På grundforløbet er der i EUX indlagt 6 grundfag på C-niveau – Dansk, Engelsk, Samfundsfag på første del af grundforløbet og Matematik, Kemi og Biologi på anden del af grundforløbet. Der afholdes prøve i et af de nævnte fag på henholdsvis 1. og 2. del af grundforløbet.

Disse fag skal være opnået forud for optagelse til skoleundervisningen på hovedforløbet.

Elever, der ikke har adgang til grundforløbets 1. del, og som ikke har haft Dansk, Engelsk og Samfundsfag på C-niveau, skal opkvalificere sig forud for eller mens de er på grundforløbets 2. del. Skolerne vil være behjælpelige med at henvise til muligheder for dette evt. som fjernundervisning. Evt. deltagerbetaling refunderes.

På hovedforløbet er der gymnasiale fag på forskellige niveauer - Dansk A, Engelsk B, Matematik B, Biologi B, Kemi B, Fysik C, Erhvervsøkonomi C-niveau fra valgfagene for de gymnasiale uddannelser eller virksomhedsøkonomi på C-niveau samt en større skriftlig opgave, et afsluttende eksamensprojekt og valgfag.

De gymnasiale fag afsluttes med en eksamen efter de bestemmelser og eksamensterminer, der er for sådanne. Det er gennemsnitskarakteren her, der bestemmer resultatet. Der udstedes et selvstændigt EUX-bevis for den gymnasiale del under forudsætning af, at der også er udstedt et svendebrev.

Varighed og forløb

Hovedforløbet gennemføres med halvårlige moduler og et afsluttende kort skoleophold med svendeprøve. Uddannelsen afsluttes med en skoleperiode tilrettelagt således, at uddannelsen afsluttes ultimo maj eller ultimo oktober. Afslutningen kan forskydes af hensyn til helligdage.

Grundforløbene i erhvervsuddannelserne kan have forskellig varighed på op til et år bestemt af elevens alder og eventuel merit for tidligere uddannelse eller erhvervserfaring.

Uanset dette varer uddannelsens hovedforløb i EUX-forløb mindst 3 år og højst 3 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 72 uger fordelt på 4 skoleperioder plus et svendeprøveforløb.