Uddannelsesstatistik

Uddannelsesstatistik

Praktikpladsstatistikker

Anlægsgartner, greenkeeper og groundsman

Praktikpladsstatistikkerne for november vil blive offentliggjort i slutningen af januar

Fra Undervisningsministeriets praktikpladsstatistik:

Igangværende elever i aftale, fordelt på skoler - oktober 2020

Igangværende elever i skolepraktik, fordelt på skoler - oktober 2020

Indgåede uddannelsesaftaler - Oktober 2020

Korte aftaler, Ny mesterlære og EUX elever - Oktober 2020

Ophævede uddannelsesaftaler - oktober 2020

Udlærte elever fra 2013 - 2019 og prognose for 2020 - 2023 - opgjort i juli 2020

Om EUD-statistikkerne:

Læs hér, hvordan Det Faglige Uddannelsesudvalg udarbejder statistik, der giver overblik over nøgletal på EUD-området.