Uddannelsesstatistik

Uddannelsesstatistik

Lærepladsstatistikker

Anlægsgartner, greenkeeper og groundsman

Nedenstående statistikker er hentet fra Undervisningsministeriets seneste lærepladsstatistik, som omhandler marts.

Igangværende lærlinge i aftaler, fordelt på skoler - Marts 2023

Igangværende lærlinge i skoleoplæring, fordelt på skoler - Marts 2023

Indgåede uddannelsesaftaler - Marts 2023

Korte aftaler, Ny mesterlære og EUX elever - Marts 2023

Ophævede uddannelsesaftaler -  Marts 2023

Udlærte lærlinge fra 2015 - 2021 og prognose for 2022 - 2025 - pr. 31. december 2022

Om EUD-statistikkerne:

Læs hér, hvordan Det Faglige Uddannelsesudvalg udarbejder statistik, der giver overblik over nøgletal på EUD-området.