Uddannelsesstatistik

Uddannelsesstatistik

Lærepladsstatistikker

Anlægsgartner, greenkeeper og groundsman

Nedenstående statistikker er hentet fra Undervisningsministeriets seneste lærepladsstatistik, som omhandler februar

Lærepladsstatistiker for marts vil blive offentliggjort i slutningen af maj. 

Igangværende elever i aftale, fordelt på skoler - februar 2022

Igangværende elever i skolepraktik, fordelt på skoler - februar 2022

Indgåede uddannelsesaftaler - februar 2022

Korte aftaler, Ny mesterlære og EUX elever - februar 2022

Ophævede uddannelsesaftaler - februar 2022

Udlærte elever fra 2015 - 2021 og prognose for 2022 - 2025 -opgjort 31. december 2021

Om EUD-statistikkerne:

Læs hér, hvordan Det Faglige Uddannelsesudvalg udarbejder statistik, der giver overblik over nøgletal på EUD-området.