Uddannelsesstatistik

Uddannelsesstatistik

Lærepladsstatistikker

Anlægsgartner, greenkeeper og groundsman

Nedenstående statistikker er hentet fra Undervisningsministeriets seneste lærepladsstatistik, som omhandler juli.

Lærepladsstatistiker for august vil blive offentliggjort i slutningen af oktober. 

Igangværende lærlinge i aftaler, fordelt på skoler - juli 2022

Igangværende lærlinge i skoleoplæring, fordelt på skoler - juli 2022

Indgåede uddannelsesaftaler - juli 2022

Korte aftaler, Ny mesterlære og EUX elever - juli 2022

Ophævede uddannelsesaftaler -  juli 2022

Udlærte lærlinge fra 2015 - 2021 og prognose for 2022 - 2025 -opgjort 31. december 2021

Om EUD-statistikkerne:

Læs hér, hvordan Det Faglige Uddannelsesudvalg udarbejder statistik, der giver overblik over nøgletal på EUD-området.