Uddannelsesstatistik

Uddannelsesstatistik

Praktikpladsstatistikker

Anlægsgartner, greenkeeper og groundsman

Praktikpladsstatistikkerne for juni vil blive offentliggjort i slutningen af september

Fra Undervisningsministeriets praktikpladsstatistik:

Igangværende elever i aftale, fordelt på skoler - juni 2021

Igangværende elever i skolepraktik, fordelt på skoler - juni 2021

Indgåede uddannelsesaftaler - juni 2021

Korte aftaler, Ny mesterlære og EUX elever - juni 2021

Ophævede uddannelsesaftaler - juni 2021

Udlærte elever fra 2014 - 2020 og prognose for 2021 - 2024 - pr. 31. december 2020

Om EUD-statistikkerne:

Læs hér, hvordan Det Faglige Uddannelsesudvalg udarbejder statistik, der giver overblik over nøgletal på EUD-området.