Uddannelsesstatistik

Uddannelsesstatistik

Lærepladsstatistikker

Anlægsgartner, greenkeeper og groundsman

Nedenstående statistikker er hentet fra Undervisningsministeriets seneste lærepladsstatistik, som omhandler maj.

Erhvervsskolerne er pr. 1/6. 2023 overgået til et ny system til registrering af uddannelsesaftaler. Overgangen til det nye system har medført, at lærepladsstatistikken for juni måned ikke  bliver offentliggjort i august som planlagt, da der i øjeblikket arbejdes på at omlægge data fra det gamle system til det nye system.   

Igangværende lærlinge i aftaler, fordelt på skoler - Maj 2023

Igangværende lærlinge i skoleoplæring, fordelt på skoler - Maj 2023

Indgåede uddannelsesaftaler - Maj 2023

Korte aftaler, Ny mesterlære og EUX elever - Maj 2023

Ophævede aftaler -  Grundet skolernes overgang til nyt registreringssystem, er det ikke pt. muligt at trække tal for ophævede aftaler. 

Udlærte lærlinge fra 2015 - 2021 og prognose for 2022 - 2025 - pr. 31. december 2022

Om EUD-statistikkerne:

Læs hér, hvordan Det Faglige Uddannelsesudvalg udarbejder statistik, der giver overblik over nøgletal på EUD-området.