Uddannelsesstatistik

Uddannelsesstatistik

Praktikpladsstatistikker

Anlægsgartner, greenkeeper og groundsman

Praktikpladsstatistikkerne for august vil blive offentliggjort i slutningen af oktober

Fra Undervisningsministeriets praktikpladsstatistik:

Igangværende uddannelsesaftaler, fordelt på skoler - juli 2020

Igangværende skolepraktikelever, fordelt på skoler - juli 2020

Indgåede uddannelsesaftaler - juli 2020

Igangværende korte aftaler, mesterlæreaftaler og EUX - juli 2020

Ophævede uddannelsesaftaler -  juli 2020

Udlærte elever fra 2013 - 2019 og prognose for 2020 - 2023 - opgjort i juli 2020

Om EUD-statistikkerne:

Læs hér, hvordan Det Faglige Uddannelsesudvalg udarbejder statistik, der giver overblik over nøgletal på EUD-området.