Grundforløbs- og svendeprøve

Grundforløbs- og svendeprøve

Igennem uddannelsestiden vil der være flere prøver.

Grundforløbsprøven, som er ens på alle skoler, gennemføres ved afslutningen af grundforløb 2 og skal bestås for at kunne påbegynde hovedforløbet.

Beskrivelsen og rammerne for grundforløbsprøven findes her:

Grundforløbsprøve

Som del af den sidste skoleperiode afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Formålet med prøven er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencemål for uddannelsen.

Beskrivelse af svendeprøven og eksamensvejledning findes her:

Svendeprøve anlægsgartner

Svendeprøve greenkeeper og groundsman

Danske Anlægsgartnere, 3F og de udbydende skoler har udviklet et par svendeprøvefilm som viser to forskellige eksaminationer – en på anlægsteknik og en på plejeteknik:

Se film og formål med filmene her:
Svendeprøvefilm