Love og regler

Love og regler

Erhvervsuddannelserne er beskrevet og reguleret gennem Lov om erhvervsuddannelser og Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (Hovedbekendtgørelsen).

Indholdet i uddannelserne er fastlagt i Grundfagsbekendtgørelsen og bekendtgørelsen for den enkelte uddannelse, som er det juridiske grundlag for uddannelsen, hvor mål og kompetencer bestemmes.

Bekendtgørelsen bliver til i et samarbejde mellem Det faglige uddannelsesudvalg og Børne- og Undervisningsministeriet.

I uddannelsesordningen beskrives de fag, der undervises i på skolerne og de oplæringsmål, der skal opfyldes i læretiden i virksomhederne.

Uddannelsesordningen udstedes af Det faglige uddannelsesudvalg efter Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer.

Se de gældende og historiske bekendtgørelser som benyttes herunder:

Lov, bekendtgørelser og uddannelsesordninger

Historiske bekendtgørelser

Bekendtgørelser - Prøver og eksamen

Øvrige bekendtgørelser