Hvad siger faglærte om uddannelsen

Hvis du vælger at tage en uddannelse til anlægsgartner, greenkeeper eller groundsman har du gode muligheder for at få en praktikplads.

Efter din uddannelse er der rig mulighed for at finde job og få en god løn. Du kan også bruge din uddannelse til at videreuddanne dig, i mange forskellige retninger f.eks. Jordbrugsteknolog, Skov- og Landskabsingeniør, samt Professionsbachelor i Have- og Parkvirksomhed.

Ved at tage en ”grøn uddannelse” kan du gøre en forskel, og være med til at skabe blivende anlæg, haver, slotshaver, præge natur- og byområder, anlægge golfbaner og idrætsanlæg med respekt for miljøet.

Yderligere information: Se pjece

Hvad siger de faglærte?

Læs udtalelser fra faglærte, der har gennemført uddannelsen og læs hvad de bruger uddannelsen til (klik på foto for at se i fuld størrelse (pdf)):