Prøver i AMU

Prøver i AMU

Som følge af Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse er der pr. 1. januar 2019 blevet indført et generelt prøvekrav på AMU-kurser.

Prøver i AMU kan have forskellig form og kan bestå af enten en praktisk prøve, skriftlig prøve eller en mundtlig prøve, som ofte vil ligge i naturlig forlængelse af undervisningen. Normalvis vil det være en mindre prøve med kort varighed.

Der gives ikke karakter. Deltageren kan bestå eller ikke-bestå og bedømmes ud fra fastlagte bedømmelseskriterier.

Underviseren bedømmer prøven og vil umiddelbart efter prøven meddele deltageren, om prøven er bestået eller ikke-bestået.

I tilfælde af, at en deltager ikke består prøven, vil deltageren få mulighed for enten at tage prøven igen eller få tilbudt et nyt kursusforløb.

Deltagere kan læse mere om prøver i AMU samt klagemuligheder her: https://www.uvm.dk/arbejdsmarkedsuddannelser/undervisningens-tilrettelaeggelse-og-proever/proever-i-amu/proever-i-amu-til-kursister