Info om uddannelserne

Info om uddannelserne

Erhvervsuddannelsen til anlægsgartner, greenkeeper og groundsman består af et grundforløb og et hovedforløb.Kravet for at starte på en erhvervsuddannelse er karakteren 2 i matematik og dansk fra folkeskolen. Uddannelsesaftalen kan indgås inden opstart på grundforløbet (praktikvejen), eller efter grundforløbet (skolevejen).


Det er også muligt at starte i Ny mesterlære. Ny mesterlære er en praktisk vej til at gennemføre et grundforløb, og fungerer som en praktikadgangsvej. Her bliver hele eller dele af den undervisning, man normalt gennemgår på grundforløbet, varetaget i en praktikvirksomhed. Forløbet kan vare op til 1 år. Der er ingen krav om karakteren 2 i matematik og dansk fra folkeskolen, såfremt der bliver indgået en Ny mesterlæreaftale.

Nedenfor kan du se et eksempel på, hvordan en erhvervsuddannelse kan være bygget op.


En erhvervsuddannelse består af både skole og praktikforløb.


Grundforløb

Grundforløbet er fastsat i to forløb á 20 uger, GF1 og GF2.


Grundforløbets 1. del er for unge, der starter direkte eller inden for et år efter folkeskolens 9. eller 10. klasse. Forløbet giver almene og personlige kompetencer, der støtter og giver afklaring omkring valg af uddannelse, som foregår ved afslutningen af 1. grundforløb.


Grundforløbets 2. del er rettet mod en valgt uddannelse og giver fagrettede kompetencer til at fortsætte på hovedforløbet. Det faglige udvalg har beskrevet 12 ugers undervisning i form af faglige kompetencer og har valgt matematik F og biologi F som grundfag. Dertil er der 2 ugers valgfag, som skolen tilbyder.


For at starte på et hovedforløb skal grundforløbet være gennemført og godkendt af erhvervsskolen med udstedelse af et grundforløbsbevis. Endvidere skal eleven have en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed, der er godkendt til at gennemføre uddannelsen.

Der er mulighed for at fortsætte i skolepraktik på anlægsgartneruddannelsen. På greenkeeper og groundsman uddannelsen er der ikke mulighed for skolepraktik.

Hovedforløb

Det faglige indhold i undervisningsfagene på hovedforløbet er beskrevet i uddannelsesordningerne til de forskellige uddannelser. For at læse mere om hvilke fag, der er knyttet til de enkelte uddannelsers hovedforløb læs mere om den enkelte uddannelse i menuen til venstre.

Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve, der bedømmes af skuemestre fra faget.