Oplæring i udlandet

Oplæring i udlandet

Praktiktiden i en erhvervsuddannelse kan helt eller delvis tages i udlandet. Skoleophold skal altid gennemføres på en erhvervsskole i Danmark.

Hvordan det gøres afhænger af, om der foreligger en uddannelsesaftale eller ej. Der er to forskellige muligheder:

  • Udstationering, hvis lærlingen har en uddannelsesaftale med en virksomhed i Danmark
  • Praktik i udlandet, hvis lærlingen ikke har en dansk uddannelsesaftale

De faglige udvalg har ikke nogen formel funktion, som f.eks. forhåndsgodkendelse af virksomheder, i forhold til praktikophold i udlandet.

Udstationering med uddannelsesaftale

Er der en uddannelsesaftale mellem en lærling og en virksomhed, kan lærlingen udstationeres i udlandet.

Uddannelsesaftalen gælder også i udstationeringsperioden. Virksomheden har det fulde uddannelsesansvar -  også under udlandsopholdet. Det er ligeledes arbejdsgiverens ansvar, at lærlingen under opholdet i udlandet sikres løn og arbejdsvilkår svarende til den danske overenskomst.

Virksomheden kan få tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) til udstationeringsophold i udlandet. Tilskuddet sker som refusion af udgifter, virksomheden har afholdt.

Hvis lærlingen udstationeres i en periode på mindst èn måned i et andet land, dækker AUB virksomhedens udgifter til:

  • Forskellen mellem den danske og den udenlandske lærlingeløn
  • Rejseudgifterne - til og fra udstationeringsstedet
  • Rejseudgifterne - ved obligatoriske skoleophold
  • Flytteudgifterne - til og fra udstationeringsstedet

Udrejse og hjemrejse skal ligge uden for udstationeringsperioden, da rejsetiden ikke medregnes i perioden.

Du kan læse mere om udstationering her.

Praktik i udlandet uden uddannelsesaftale

Har du ikke en uddannelsesaftale, kan din erhvervsskole hjælpe dig med at komme i praktik i udlandet. Skolen har en PIU-koordinator, der ved om skolen har nogle faste samarbejdspartnere i udlandet. Ellers kan PIU-koordinatoren hjælpe dig med, hvordan du finder en læreplads i udlandet.

Du kan få tilskud til rejser, flytning og bolig i udlandet fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).

Du kan læse mere om Praktik i Udlandet her.

Særlige forhold omkring skolepraktik og PiU

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan optages i skolepraktik direkte efter et praktikophold i udlandet. Optagelse i skolepraktik kræver, at du umiddelbart inden har haft en uddannelsesaftale.