Værktøjer til udvikling af AMU-prøver

Som følge af Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse er der pr. 1. januar 2019 blevet indført et generelt prøvekrav på arbejdsmarkedsuddannelserne.

Udvalget har i den forbindelse udviklet retningslinjer, vejledende materiale og skabeloner til brug for udvikling af test og prøver til de prøveudviklere, som benyttes inden for FKB2666 Etablering og pleje af grønne områder og anlæg.

Udviklermappen kan downloades her

Såfremt der er spørgsmål til udvikling af test og prøver kontaktes sekretariatet, Mei-Li Carstensen