Udvikling af AMU-prøver

Det faglige efteruddannelsesudvalg har ansvaret for udvikling af prøver. Konkret varetages opgaven af sekretariatet i tæt samarbejde med prøveudviklere - typisk AMU-faglærere på erhvervsskoler.

Opleves fejl i prøver kontaktes uddannelseskonsulent Mei-Li Carstensen