Lov, bekendtgørelse og uddannelsesordninger

Gældende love og bekendtgørelser:

Lov om erhvervsuddannelser 

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (Hovedbekendtgørelsen)

Grundfagsbekendtgørelsen 

Bekendtgørelsen er det juridiske grundlag for uddannelsen, hvor mål og kompetencer bestemmes.

Bekendtgørelsen bliver til i et samarbejde mellem det pågældende faglige udvalg og Børne- og Undervisningsministeriet.

Med hensyn til bekendtgørelse af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX) m.v. henviser vi til EUX-loven.

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til anlægsgartner

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til greenkeeper

Alle øvrige love og bekendtgørelser findes på Retsinformation.

Uddannelsesordninger

Uddannelsesordningen er den praktiske anvisning af bekendtgørelsens bestemmelser. Uddannelsesordningen udstedes af det faglige udvalg efter Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer.

Du kan finde nye og gamle uddannelsesordninger på EUD uddannelsesadministration