Logbøger og afsluttende praktikerklæring

Logbøger og afsluttende praktikerklæring

Logbog med praktikerklæringer for praktikperioder

I henhold til Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen) skal virksomheden udarbejde praktikerklæringer over elevens praktikforløb i praktikvirksomheden. De enkelte praktikerklæringer skal underskrives og afleveres til skolen efter afslutningen af hvert enkelt praktikophold.

Logbogen findes i to udgaver:

  • en digital udgave i form af appen, PraktikLogbog, som kan håndteres og downloades af eleven via Apples App Store eller Google Play Store (find introduktionsmateriale længere nede på siden)

  • en udgave som skrivebar PDF, der kan downloades for uddannelsen eller specialet ved at klikke på billederne nederst på denne side.

Ved uddannelsens afslutning og elevens svendeprøve udgør den udfyldte og underskrevne logbog den særlige afsluttende praktikerklæring, der dokumenterer virksomhedens indstilling af eleven. Logbogen skal derfor være indsendt eller afleveret på sidste skoleophold for at give adgang til svendeprøven.

De enkelte praktikerklæringer i logbogen er udformet som vurderingsskemaer og tilrettelagt som et aktivt kommunikationsværktøj, hvor virksomhed, læresvend eller faglærer/kontaktlærer og elev løbende kan få et overblik over hele uddannelsesforløbet, efterhånden som det skrider frem. Samtidigt benyttes logbogen til at tage konkret bestik af, hvilke kompetencer eleven indtil nu har opnået, og hvilke, der endnu mangler, når det videre uddannelsesforløb planlægges.

Det faglige udvalg anbefaler derfor, at det konkrete arbejde med at udfylde logbogen foregår ved en samtale mellem eleven og virksomhedens oplæringsansvarlige.

Ansvarsområder:

  • Virksomheden har ansvaret for, at logbogens vurderingsskema bliver udfyldt.

  • Eleven har ansvaret for, at praktikerklæringerne oprettes i appen PraktikLogbog og dermed automatisk videresendt til den oplæringsansvarlige. Med logbogen i papirudgaven er det elevens ansvar at aktivitetsskemaet bliver udfyldt, og at logbogen bliver taget med til skolen/kontaktlæreren i forbindelse med skoleophold, og efterfølgende tilbage til virksomheden igen.

Det faglige udvalg og det lokale uddannelsesudvalg på den enkelte skole kan forlange at få logbogen til gennemsyn. Udvalgene kan også forlange, at logbogen foreligger i forbindelse med en eventuel bedømmelse af opgaver ved afslutningen af de enkelte skoleophold.

Er eleven ikke på det forventede uddannelsesniveau, skal elev, praktikvirksomhed, faglærer/kontaktlærer og evt. det lokale uddannelsesudvalg sammen justere og tilrettelægge den resterende del af uddannelsesforløbet, så eleven opnår uddannelsens kompetencemål inden svendeprøven.

Det er muligt at supplere praktikvirksomhedens aktuelle arbejdsopgaver med uddannelsens valgfri specialefag, så eleven får en bred erfaring og fordybelse i uddannelsens praktikmål. Samtidigt kan valgfri specialefag som erhvervsrettet påbygning i op til fire uger inddrages.

Hvordan introduceres logbogen?

  • Når appen skal introduceres ude på skolerne, har Byggeriets Uddannelser lavet en introduktionsfilm samt introduktionsvejledning målrettet eleverne. Den kan skoler med fordel tage i brug. Den digitale logbog kan downloades af eleven via Apples App Store eller Google Play Store.  

  • Logbogen i papirform udleveres af skolen til eleverne på grundforløbet på skolen eller et lignende uddannelsesforløb eller hentes i pdf-udgave ved at klikke på det specifikke fag nedenfor. 

Det lokale uddannelsesudvalg på den enkelte skole beslutter, hvordan logbogen bliver introduceret for eleverne. Uddannelsesudvalget fastlægger også, hvorledes og hvornår logbogen bliver gennemset og behandlet af udvalg og skole, og endelig har udvalget fastsat regler for afleveringen ved hver skoleperiodes start. Ved introduktion af den digitale logbog kan det være en fordel som underviser at benytte Hjælpevejledning til appen, PraktikLogbog, målrettet skoler.  

 

Hent erklæring om oplæring/logbog - Anlægsgartner her.

Hent afsluttende erklæring om oplæring Anlægsgartner her.

Hent erklæring om oplæring/logbog - Greenkeeper-Groundsman her.

Hent afsluttende erklæring om oplæring Greenkeeper-Groundsman her.

 

Logbogen for uddannelsen kan downloades ved at klikke på billederne herunder.