Grønne karriereveje

Grønne karriereveje

Digitalt vejledningsværktøj  - De grønne karriereveje

Det Grønne Partnerskab har udviklet et nyt og let tilgængeligt digitalt værktøj, der skal informere og vejlede unge om mulighederne for uddannelse indenfor de grønne fag. Her kan man stifte bekendtskab med uddannelserne ”Anlægsgartner”, ”Landskabsarkitekt”, ”Greenkeeper”, ”Groundsman”, ”Jordbrugsteknolog” og ”Urban landskabsingeniør”.

Hjemmesiden giver samtidig overblik over alle forgreningerne af veje til efter- og videreuddannelse, da der er mange muligheder at vælge imellem på det grønne område, både til videreuddannelse og som faglært.

Bliv klogere på dit grønne valg: www.grønnekarriereveje.dk

FAKTABOKS OM DET GRØNNE PARTNERSKAB

Det Grønne Partnerskab består af en række anlægsgartnervirksomheder, landskabsarkitektvirksomheder, rådgivende ingeniørvirksomheder, uddannelses- og vidensinstitutioner, Danske Anlægsgartnere, Dansk Golf Union, 3F.

Partnerskabet blev etableret i 2018 og samler for første gang hele den grønne branche og samtlige grønne uddannelser i et partnerskab med fælles målsætninger. Det er en kerneopgave for Det Grønne Partnerskab at styrke indsatsen for rekruttering til den grønne branche.

Projektet Grønne Karriereveje er iværksat med EU-tilskud fra Socialfonden samt tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler.