Nyttige links

Nyttige links

AUB-tilskud til virksomhederne | www.virk.dk

AUB in English: https://indberet.virk.dk/arbejdsgivernes-uddannelsesbidrag-english/arbejdsgivernes-uddannelsesbidrag-aub

Vejledning til praktik i udlandet | PIU-ordning

Elevers uddannelsesforløb | www.elevplan.dk  (Loginside for elever, skoler og virksomheder)

Find praktikplads eller elev | www.praktikpladsen.dk (for både elever og virksomheder) eller www.gtilp.dk (mest til elever om at søge praktikplads)

Praktikpladsopsøgende arbejde | www.emu.dk

Skolepraktik og uddannelsesgaranti Undervisningsministeriet

DM i Skills; faglige konkurrencer for elever | www.skillsdenmark.dk

Om erhvervsuddannelser| www.uvm.dk/erhvervsuddannelser

Uddannelsesguiden - hvem, hvad, hvor om alle uddannelser | www.ug.dk

Oplæringsansvarlig for elever | amu-kursus

Dansk Industri | www.danskindustri.dk

DI Dansk Byggeri | www.danskindustri.dk

Danske Anlægsgartnere | www.dag.dk

Fagligt Fælles Forbund | www.3f.dk

Kommunernes Landsforening | www.kl.dk

SU under uddannelse | www.su.dk

Om ny mesterlære | www.uvm.dk