Nyttige links

Nyttige links

AUB-tilskud til virksomhederne | www.virk.dk

AUB in English: https://indberet.virk.dk/arbejdsgivernes-uddannelsesbidrag-english/arbejdsgivernes-uddannelsesbidrag-aub

Vejledning til oplæring i udlandet | OPU-ordning

Find læreplads eller elev | www.lærepladsen.dk (for både elever og virksomheder) 

Lærepladsopsøgende arbejde | www.emu.dk

Skoleoplæring og uddannelsesgaranti Børne- og Undervisningsministeriet

DM i Skills; faglige konkurrencer for elever | www.skillsdenmark.dk

Om erhvervsuddannelser| www.uvm.dk/erhvervsuddannelser

Uddannelsesguiden - hvem, hvad, hvor om alle uddannelser | www.ug.dk

DI Dansk Byggeri | www.danskindustri.dk

Danske Anlægsgartnere | www.dag.dk

Fagligt Fælles Forbund | www.3f.dk

Kommunernes Landsforening | www.kl.dk

SU under uddannelse | www.su.dk

Om ny mesterlære | www.uvm.dk