Kloakrørlæggeruddannelsen

Det er muligt for anlægsgartnerlærlinge, der gennemfører uddannelsen med speciale anlægsteknik, og har gennemført faget 15969, Behandling af overfladevand, at gennemføre kloakrørlæggeruddannelsen med merit.

Dette muliggøres ved at lærlingen gennemfører 2 ugers valgfri specialefag og 2 ugers erhvervsrettet påbygning for at gennemføre kloakrørlæggeruddannelsen samtidig med sin uddannelse til anlægsgartner med speciale anlægsteknik.

Kurserne er opdelt i forløb af 2x2 ugers kloakrørlæggerforløb og skal være gennemført.

AMU mål

 

Titel

Normal varighed

Merit for elever der har gennemført faget 15969 Behandling af overfladevand

Modul 1

 

Modul 2

 

49279

Kloakering – Afløbssystemers formål og indretning

3 dage

1 dag

1,5 dage

0,5 dag

49277

Kloakering – Arbejdsmiljø

2 dage

1 dag

0,5 dag

0,5 dag

46969

Kloakering – Dræning af bygværker mv.

1 dag

0 dag

1 dag

 

49282

Kloakering – Udførelse af afløbsinstallationer

16 dage

3 dage

5 dage

8 dage

49278

Kloakering – Anvendelse af lægningsbestemmelser

2 dage

1 dag

1 dag

-

49280

Kloakering – Afløbsplan for småhuse

6 dage

5 dage

1 dag

1 dag

49281

Kloakering – digital tegning af afløbsplaner

3 dage

 

 

 

 

Total

   

10 dage

10 dage