6 ugers jobrettet uddannelse og enkeltkurser

6 ugers jobrettet uddannelse og enkeltkurser

Retten til seks ugers jobrettet uddannelse gælder for ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med en kort videregående uddannelse, der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse.

Som udgangspunkt har den ledige ret til 6 ugers jobrettet uddannelse efter 5 ugers ledighed. Der kan være uddannelsesforløb, som har særlig relevans for arbejdsmarkedet, og som i en periode ikke er omfattet af karensperioden. Den ledige kan i disse tilfælde begynde på et uddannelsesforløb allerede fra første ledighedsdag.

Inden for anlægsgartnerfaget har vi bestræbt os på at gøre de 6 ugers jobrettet uddannelse til meritgivende uddannelsesforløb, hvis den ledige ønsker at gå fra ufaglært til faglært anlægsgartner.

Den ledige har som noget nyt også mulighed for selv at sammensætte enkeltkurser inden for én erhvervsgruppe. 

Positivlisten 1. marts 2022 – 28. februar 2023

Den komplette landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse, som dækker 17 erhvervsgrupper findes her: https://star.dk/media/12676/nationale-positiveliste-06042020.pdf

De vejledende forløb ed udgangspunkt i den aktuelle landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet voksen- og efteruddannelse for ledige, som også dækker anlægsgartner-, greenkeeper- og groundsmanuddannelsen findes her: https://star.dk/media/21300/vejledende-forloeb-positivliste.pdf

De vejledende forløb for anlægsgartnerne fremgår på side 73.

Læs mere om jobrettet voksen og efteruddannelse for ledige på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside her:  https://star.dk/indsatser-og-ordninger/jobrettet-voksen-og-efteruddannelse-veu/uddannelser-for-ledige/ordninger-jobrettet-veu/6-ugers/