Det faglige uddannelsesudvalg for anlægsgartneri

I henhold til lov om erhvervsuddannelser har alle erhvervsuddannelser et fagligt udvalg. Udvalget er sammensat med lige mange repræsentanter fra arbejdsgiversiden og arbejdstagersiden.

Et fagligt uddannelsesudvalg er blandt andet ansvarlig for:

  • Uddannelsens indhold og rammer i bekendtgørelsen og uddannelsesordningen
  • Godkendelser af praktikvirksomheder
  • Uddannelsesaftaler; afkortning, forlængelse, fastsættelse af uddannelsestid
  • Tvistighedssager
  • Svendeprøver; indhold og udvikling
  • Udpegning af skuemestre
  • Svendebreve og medaljer
  • Kontakt med ministerier og organisationer omkring uddannelsen
  • Relevante analyser, forsøg og udviklingsprojekter i uddannelsen og fagområdet

Det faglige uddannelsesudvalg kan overdrage opgaver til de lokale uddannelsesudvalg.

Daglig sekretariatsbetjening af det faglige udvalg

Det faglige uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri sekretariatsbetjenes til daglig af Byggeriets Uddannelser.

Udpeget af Fagligt Fælles Forbund (3F)

Udpeget af Danske Anlægsgartnere (DAG)

Flemming Madsen (Formand)
3F – Sydfyn
Østre Havnevej 23, 5700 Svendborg 
Tlf. 70 30 08 20 – 21 63 09 49
Mail: flemming.madsen@svendborg.dk

Uno Apold (Næstformand)
Strandskadevej 9
2650 Hvidovre
Tlf. 21 60 99 83
Mail: apold@groenentreprise.dk

Karin Olsen
3F
Kampmannsgade 4, 1790 København V
Tlf. 88 92 10 71 – 29 17 87 90
Mail: karin.olsen@3f.dk

Peter Hjorth
Blegindvej 22
8362 Hørning
Tlf:+45 25 14 23 29
Email: dengronnemand@gmail.com

Rasmus Hurup
3F Frederiksværk-Frederikssund
Tlf. 70 30 08 04
Mail: rasmus.hurup@3f.dk

Julie Thostrup Vesterlyng
Danske Anlægsgartnere
Sankt Knuds Vej 25
1903 Frederiksberg C
Tlf. 23282828
Mail: jtv@dag.dk

Kim Gulbæk
3F Aarhus Rymarken
Rymarken 4, 8210 Aarhus
Mail: kim.gulbaek@3f.dk
Tlf. 28 10 47 28