Det faglige uddannelsesudvalg for anlægsgartneri

I henhold til lov om erhvervsuddannelser har alle erhvervsuddannelser et fagligt udvalg. Udvalget er sammensat med lige mange repræsentanter fra arbejdsgiversiden og arbejdstagersiden.

Et fagligt uddannelsesudvalg er blandt andet ansvarlig for:

  • Uddannelsens indhold og rammer i bekendtgørelsen og uddannelsesordningen
  • Godkendelser af praktikvirksomheder
  • Uddannelsesaftaler; afkortning, forlængelse, fastsættelse af uddannelsestid
  • Tvistighedssager
  • Svendeprøver; indhold og udvikling
  • Udpegning af skuemestre
  • Svendebreve og medaljer
  • Kontakt med ministerier og organisationer omkring uddannelsen
  • Relevante analyser, forsøg og udviklingsprojekter i uddannelsen og fagområdet

Det faglige uddannelsesudvalg kan overdrage opgaver til de lokale uddannelsesudvalg.

Daglig sekretariatsbetjening af det faglige udvalg

Det faglige uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri sekretariatsbetjenes til daglig af Byggeriets Uddannelser.

Udpeget af Fagligt Fælles Forbund (3F)

Udpeget af Danske Anlægsgartnere (DAG)

Flemming Madsen (Formand)
3F – Sydfyn
Østre Havnevej 23, 5700 Svendborg 
Tlf. 70 30 08 20 – 21 63 09 49
Mail: flemming.madsen@svendborg.dk

Michael Dall (Næstformand)
Sven Bech A/S
Mesterlodden 13, 2820 Gentofte
Tlf. 39 68 06 55 - 40 31 04 64
Mail. md@svenbech.dk

Karin Olsen
3F
Kampmannsgade 4, 1790 København V
Tlf. 88 92 10 71 – 29 17 87 90
Mail: karin.olsen@3f.dk

Robert Hein
GreenWork ApS
Lyngevej 259
3540 Lynge
Tlf. 48 18 69 69
Mail: Robert@greenwork.dk

Johnny Pedersen
Ribergaard Anlægsgartnere A/S
Teknikvej 27
5260 Odense S
Tlf. 65 99 16 10

jonnypede84@gmail.com

Uve Jessen
Anders Matthiessen
Skudehavnsvej 17A
2150 Nordhavn
Tlf. 29 29 81 21
Mail: uj@matthiessen.dk

Kim Gulbæk
Buus A/S anlægsgartner
Mail: kg@buus-ag.dk

Tilforordnet:
Julie Thostrup Vesterlyng
Danske Anlægsgartnere
Sankt Knuds Vej 25
1903 Frederiksberg C
Tlf. 93882168
Mail: jtv@dag.dk