Svendeprøve anlægsgartner

Svendeprøve anlægsgartner

Svendeprøve

Som del af den sidste skoleperiode afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Formålet med prøven er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencemål for uddannelsen.

Prøverne tager udgangspunkt i en case med en faglig problemstilling, som eleven skal løse.

Opgaven stilles af skolen i samråd med det faglige uddannelsesudvalg. Det fagteoretiske arbejde med casen, den mundtlige eksamen og den praktiske prøve planlægges og afvikles af skolerne.                                                                                                                 

Regler i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

Alle detaljer omkring svendeprøven fremgår af eksamensvejledningen.

Tilmelding til svendeprøven og svendeprøvegebyr

For at eleven kan gå til svendeprøve, skal virksomheden indbetale et svendeprøvegebyr og udfylde den afsluttende praktikerklæring fra elevens logbog. Den afsluttende praktikerklæring indsendes fire uger før den afsluttende svendeprøve til Byggeriets Uddannelser, Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV.

Elevens logbog afleveres til skolen/LUU med bekræftelse af, at eleven har gennemført praktiktiden og den fornødne oplæring. Endvidere skal eleven have bestået alle fag i hovedforløbet for at kunne indstilles til en svendeprøve.

Svendeprøvegebyr

Svendeprøvegebyret, der indbetales af virksomheden, koster 650 kr. for DAG-medlemmer og for ikke-medlemmer koster det 1.825 kr.

Der sendes ikke opkrævninger ud til de medlemsvirksomheder, der er organiserede i Danske Anlægsgartnere (DAG), da foreningen (DAG) betaler svendeprøvegebyret for deres medlemmer.