Flere unge til et arbejdsliv i det grønne

Flere unge til et arbejdsliv i det grønne

Vi mangler faglærte. Partnerne bag ”Det Grønne Partnerskab” har derfor søsat initiativet Grønne Karriereveje, som skal hjælpe landets unge til at vælge en af de mange spændende karrierer i den grønne branche.

Det Grønne Partnerskab har derfor udviklet et nyt og let tilgængeligt digitalt værktøj, som skal informere og vejlede unge om mulighederne for uddannelse indenfor de grønne fag. Her kan man stifte bekendtskab med uddannelserne ”Anlægsgartner”, ”Landskabsarkitekt”, ”Greenkeeper”, ”Groundsman”, ”Jordbrugsteknolog” og ”Urban landskabsingeniør”.

Hjemmesiden giver samtidig overblik over alle forgreningerne af veje til efter- og videreuddannelse. For der er mange muligheder i det grønne, også for at videreuddanne sig, efter man er blevet faglært, forklarer uddannelseskonsulent i Danske Anlægsgartnere, Julie Thostrup Vesterlyng:

”Der er brug for at vise, at en erhvervsuddannelse er starten og ikke slutningen på et karrierevalg. Når mor og far hjælper de unge med at vælge en uddannelse, tror de tit, at erhvervsuddannelsen er endestationen og at der ikke er mere at stille op, når man eksempelvis er blevet anlægsgartner. Men der er en hel vifte af muligheder, som ”Grønne Karriereveje” kæder sammen og skaber et overblik over. Man kan jo sagtens gå videre som landskabsarkitekt eller urban landskabsingeniør eller endda starte sit eget firma,” siger hun.

Formand for det faglige udvalg, Flemming Madsen, 3F, hilser initiativet meget velkommen. ”Vores anlægsgartner, greenkeepere og groundsman er solide faglige uddannelser, som bidrager til at løse nogen de store udfordringer ift.  klimaet og grønne miljøer i vores byer. Derfor er det nye digitale værktøj vigtigt til at vise de unge, og deres forældre, de muligheder der er indenfor branchen”.

Søren Himmelstrup, som er uddannelseschef for de grønne uddannelser ved Sandmoseskolen, og leder af sekretariat for af det Grønne Partnerskab, er glad for, at det er lykkedes at skabe et samlet overblikket over de grønne fags mange nuancer og jobmuligheder.

”Nu håber vi, at websitet vil blive brugt flittigt, og at det vil give endnu flere unge lyst til at vælge en erhvervsuddannelse. Det kan bruges af professionelle UU-vejledere og karrierevejledere, men vi ved jo, at forældrene spiller en stor rolle i de unges uddannelsesvalg, så vi har også tænkt på mor og far i udformningen af budskaber og information,” siger han.

Vejledningsværktøjet med de mange grønne muligheder finder man på: www.grønnekarriereveje.dk

FAKTABOKS OM DET GRØNNE PARTNERSKAB

Det Grønne Partnerskab består af en række anlægsgartnervirksomheder, landskabsarkitektvirksomheder, rådgivende ingeniørvirksomheder, uddannelses- og vidensinstitutioner, Danske Anlægsgartnere, Dansk Golf Union, 3F.

Partnerskabet blev etableret i 2018 og samler for første gang hele den grønne branche og samtlige grønne uddannelser i et partnerskab med fælles målsætninger. Det er en kerneopgave for Det Grønne Partnerskab at styrke indsatsen for rekruttering til den grønne branche.

Projektet Grønne Karriereveje er iværksat med EU-tilskud fra Socialfonden samt tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler.